Kontakty

 

Alena a Luděk Chrtovi

Kvilda 207
384 93 Kvilda

tel: +420 723 227 377

       +420 777 333 504

Provozní doba

 

 KAVÁRNA, CUKRÁRNA 

pondělí     10:00 - 19:00

úterý        10:00 - 19:00

středa      10:00 - 19:00

čtvrtek     10:00 - 19:00

pátek       10:00 - 19:00

sobota     10:00 - 19:00

neděle      10:00 - 19:00 

           

        UBYTOVÁNÍ

       VOLNÉ POKOJE

  informace  a rezervace 

     na tel. 723 227 377

 

          PŮJČOVNA                 

 dočasně  zcela  UZAVŘENA   

 včetně sjezdu koloběžek

          z Bučiny !!!

 

   SAUNA, INFRASAUNA

Provozní doba shodná s provozní 

dobou kavárny (+ 1 hod. poté). 

Neplatí pro ubytované hosty.

 Nutná rezervace min.1,5 hod.    

    předem (osobně nebo

      na tel. 723 227 377

max. počet osob:  4

 

Výpůjční a provozní řád půjčovny koloběžek a sportovního vybavení

 
 
Platný od 9.7. 2012
 
Zapůjčení koloběžky, vozíku a dalšího vybavení
 
Nájemce používá koloběžku/vozík včetně příslušenství i další zapůjčené vybavení, jehož převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o zápůjčce věcí na smluvenou dobu. Podmínkou pro zavření smlouvy je předložení jednoho ze dvou platných dokladů totožnosti a složení patřičné zálohy (viz kapitola níže: Půjčovné a vratná záloha). Jistina bude složena v hotovosti.
Jízda na vypůjčené koloběžce, se zapůjčeným vozíkem či užívání dalšího zapůjčeného vybavení je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem, jím zapůjčeným předmětem, na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiným osobám po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.
Koloběžku, vozík a další zapůjčené vybavení je před vrácením nutno očistit od hrubých nečistot. Pokud tomu tak není, účtujeme poplatek 200 Kč.Na koloběžce, vozíku i dalším zapůjčeném vybavení je zakázáno provádět jakékoli změny bez souhlasu provozovatele.
Nájemcem může být pouze osoba starší 15 let.
 
Půjčovné a vratná záloha
 
Koloběžky se půjčují na základě předložení platného průkazu totožnosti a proti složení vratné zálohy ve výši 1000,- Kč za koloběžku, vozík, 500,- Kč za tažnou tyč, 300,- Kč za trekkingové hole. Pronájem koloběžky, vozíku a dalšího vybavení je možný pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů:
• platný občanský průkaz
• platný cestovní pas
Půjčovné je splatné v den zapůjčení. V případě zájmu je možné si koloběžku, vozík a další vybavení rezervovat osobně, telefonicky nebo přes internet. Při předčasném vrácení zapůjčeného vybavení nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Při překročení smluvené doby se nájemce zavazuje zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou koloběžku, vozík a další vybavení a to za každý i započatý den prodlení s vrácením koloběžky, vozíku a dalšího vybavení.
Záloha je vratná po vrácení zapůjčených předmětů a jejich překontrolování provozovatelem.
 
Práva a povinnosti nájemce
 
Při převzetí zapůjčeného vybavení v půjčovně je nájemce povinen přesvědčit se o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním a provozním řádem a dodržovat jej. Při používání zapůjčeného vybavení se zavazuje seznámit se s jeho správným používáním. Nájemce ručí za vypůjčené vybavení a jeho stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním zboží nájemce neodpovídá. Nájemce je povinen zapůjčené vybavení, včetně příslušenství, chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou dotyčného vybavení. Při ztrátě nebo odcizení převzatého vybavení, včetně příslušenství, uhradí nájemce cenu ve výši, uvedené na jím podepsané smlouvě o zápůjčce. Nájemce přebírá odpovědnost za veškeré vybavení, uvedené v jím podepsané smlouvě o zápůjčce, stvrzené svým podpisem, jakožto i za osoby, které vybavení, uvedené v jím podepsané dohodě využívají.
 
Práva a povinnosti provozovatele
 
Povinností provozovatele je předat nájemci koloběžku, vozík a další vybavení, včetně příslušenství, v odpovídajícím technickém stavu, seznámit jej se správným užíváním vybavení, jakožto i s půjčovním řádem a povinnostmi z něho vyplývajícími.
Provozovatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změny půjčovního řádu.
 
Doporučení
 
Při jízdě na koloběžce doporučujeme chránit si kotníky pevnou obuví. U dětí ve vozíku doporučujeme užití ochranné přilby.
 
Kontakt
 
Alena CHRTOVÁ
Kvilda 207
34 93 KVILDA
IČ: 719 22 857
tel.: +420 723 227 377
www.nakvilde.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.